Print this page

Анкети

А. Бланки на анкети за проучване на потребностите на работодателите и браншовите  организации:
1. Анкета за работодатели (мнение за специалност „Електроника”, ФЕТТ) - бланка;
2. Анкета за работодатели (мнение за специалност „Телекомуникации”, ФТК) - бланка;
3. Анкета за работодатели (мнение за специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, МТФ) - бланка.

Б. Бланки за проучване на сродни учебни планове и програми:
1. Проучване на учебен план - бланка;
2. Проучване на сродна учебна програма - бланка.

 


Предишна страница: Документи
Следваща страница: Публичност