Print this page

Документи

1. Шаблон за документ (български език);
2. Шаблонза презентация (български език).

3. Вътрешни правила за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.07-0048

4. Протоколи от заседания на Екипа за организация и управление на проекта (ЕОУП):

Протокол № 1/ 29.05.2013
Протокол № 2/ 25.06.2013
Протокол № 3/ 27.09.2013
Протокол № 4/ 03.10.2013
Протокол № 5/ 15.11.2013
Протокол № 6/ 22.11.2013
Протокол № 7/ 29.11.2013
Протокол № 8/ 13.12.2013
Протокол № 9/ 10.01.2013
Протокол № 10/ 17.01.2013
Протокол № 11/ 24.01.2013
Протокол № 12/ 21.02.2013
Протокол № 13/ 28.02.2013
Протокол № 16/ 28.03.2014
Протокол № 17/ 04.04.2014
Протокол № 18/ 11.04.2014
Протокол № 19/ 29.04.2014
Протокол № 20/ 16.05.2014
Протокол № 21/ 20.06.2014
Протокол № 22/ 25.07.2014
Протокол № 23/ 25.09.2014
Протокол № 24/ 24.10.2014
Протокол № 25/ 21.11.2014
Протокол № 26/ 15.12.2014
Протокол № 27/ 30.01.2015
Протокол № 28/ 28.02.2015


Предишна страница: Кръгли маси
Следваща страница: Анкети