Print this page

Екип

Емил Манолов - Ръководител на проекта
Владимир Пулков - Заместник-ръководител/Координатор ФТК
Георги Тодоров - Заместник-ръководител/Координатор МТФ
Мария Александрова - Координатор магистърска програма
Ивайло Пандиев - Координатор ФЕТТ
Павлина Колева - Координатор ФТК
Йорданка Петрова - Координатор МТФ
Александър Цокев - Координатор МТФ
Антон Михайлов - Координатор МТФ
Вълчо Вълков - Координатор ДКЕБ
Милена Терзиева - Координатор ИКТ Клъстер - България
Силвия Тодорова - Координатор БСК
Велина Русинова - Счетоводител ДКЕБ
Николина Николова -  Счетоводител ДКЕБ
Адриана Зехирова - Счетоводител ТУ-София
Адриана Николова  - Технически сътрудник
Елица Гиева - Координатор по отчетност и документация
Росен Радонов - Системен администратор


Предишна страница: Цели на проекта
Следваща страница: Работни групи