Print this page

Експертни съвети

Проведен е Експертен съвет между ръководството на ФЕТТ и представители на работодателите
и браншовите организации на 11.04.2014 г. от 14:00 ч. в зала 1434, блок 1 на ТУ - София.Предишна страница: Информационни събития
Следваща страница: Кръгли маси