Print this page

Галерия

Регулярна среща на екипа за координация и управление, проведена на 03.10.2013 г.

...още снимки от събитието

Информационно събитие при стартиране на проекта, проведено на 15.10.2013 г.

...още снимки от събитието

Среща на екипа за координация и управление, проведена на 15.11.2013 г.

...още снимки от събитието

Среща на екипа за координация и управление на проекта (ЕОУП) с партньорите от "Джонсън Контролс Електроникс България" (ДКЕБ), Фондация "Клъстер Информационни и Комуникационни технологии" (ИКТ Клъстер) и Българска стопанска камара - Съюз на българския бизнес (БСК), проведена на 22.11.2013 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП с експерти от ДКЕБ, ИКТ Клъстер и БСК, проведена на 29.11.2013 г.

...още снимки от събитието

Среща на работната група по дейността за създаване на нов учебен план за ОКС „магистър” и специализация в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, проведена на 06.12.13г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП с координатори и експерти от ИКТ Клъстер и БСК, проведена на 13.12.2013 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 10.01.2014 г.

...още снимки от събитието

Срещи на Работна група по Дейност 4 от 10.01.2014 и от 16.01.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 17.01.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 24.01.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 21.02.2014 г.

...още снимки от събитието

Експертен съвет между ръководството на ФЕТТ и представители на работодателите и браншовите организации, проведен на 11.04.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на екипа по Микротехнологии и наноинженеринг, проведена на 09.05.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 16.05.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 20.06.2014 г.

...още снимки от събитието

Среща на ЕОУП, проведена на 25.07.2014 г.

...още снимки от събитието

Предишна страница: Контакти