Print this page

Индикатори

Основни индикатори:
Брой студенти, започнали обучението си по новите учебни планове и програми: 300;
Брой нови магистърски програми: 1;
Брой актуализирани учебни планове: 4;
Брой актуализирани учебни програми (дисциплини): 40.

Допълнителни индикатори:
Брой публикации за проекта: 5;
Брой информационни събития за проекта: 2;
Брой експертни съвети: 1;
Брой работни групи: 4;
Брой разработени методики: 2;
Разработване на вътрешни правила за организация и управление.

Предишна страница: Целеви групи
Следваща страница: План за действие