Print this page

Информационни събития

Проведено е информационно събитие при стартиране на проекта по време на Факултетния съвет на ФЕТТ на 15.10.2013 г. от 14:00 ч. в зала 1434, блок 1 на ТУ - София. Презентация.

Проведено е информационно събитие при завършване на проекта по време на Факултетния съвет на ФЕТТ на 23.06.2015 г. от 15:30 ч. в зала 1434, блок 1 на ТУ - София. Презентация.


Предишна страница: Събития
Следваща страница: Експертни съвети