Print this page

Кръгли маси

Кръгла маса № 1, проведена на 07.10.2014 г. в блок 1, зала 1434;
Кръгла маса № 2, проведена на 07.10.2014 г. в блок 3, зала 3201;
Кръгла маса № 3 и 4, проведени на 03.11.2014 г. в блок 1, зала 1434 и зала 1000б;
Кръгла маса № 5 и 6, проведени на 11.11.2014 г. в блок 1, зала 1434 и зала 1000б;
Кръгла маса № 7 и 8, проведени на 09.12.2014 г. в блок 1, зала 1434 и в блок 3, зала 3201.


Предишна страница: Експертни съвети
Следваща страница: Документи