Print this page

Напредък

Сайт с резултати от проведеното проучване.

31.07.2014 г.
Обсъждане на постиженията на студенти, завършили 2 и 3 курс, специалност "Електроника" от летен стаж на учебната 2013/2014 г. на тема „Практикум по програмиране на платформи с отворен код и микроконтролери“.

 

Начини за изпълнение на апробация на актуализираните учебни планове и учебни програми по специалност "Електроника" в академична среда:
1) Преструктуриране на упражненията по ППЕ - презентация;
2) Създаване на връзка на бизнеса с учебната среда - презентация;
3) Апробиране на нови теми в учебните дисциплини - документи.