Print this page

Публичност


Публикация в информационен портал 24 часа.bg.

Репортаж от пресконференция, представена от БНР на тема "Магистърска специалност по микротехнологии и наноинженеринг въвежда Техническият университет - София".

Публикация на XXIII Международна научна конференция “ELECTRONICS ЕТ-2014”, 11-13 септември 2014 г., том 8, ISSN 1314-0078, заглавие „Specialty „Electronics” with updated BSc curriculum. New MSc program „Microtechnologies and nanoengineering”, вътр. страница;

Публикация в Интернет информационен портал Новинар „Нова магистърска специалност по микротехнологии и наноинженеринг” (Публикувана на 31.07.2014 г);

Публикация в Интернет информационен портал http://www.24chasa.bg „Технически университет – София ще обучава по нови учебни планове, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда” (Публикувана на 31.07.2014 г);

Публикация в Интернет информационен портал http://dariknews.bg/ „Технически университет – София ще обучава по нови учебни планове, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда” (Публикувана на 26.11.2014 г);

Публикация във в-к „Сега” (брой 276 (5151) от 27.11.2014 г.) - съобщение “Нови програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти в съответствие с нуждите на бизнеса”, стр. 18;

Публикация във в-к „Монитор” (от 28.11.2014 г.) - съобщение за новите учебни планове, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда по проекта., стр. 31;

Публикация във в-к „Сега” (брой 277 (5152) от 28.11.2014 г.) - съобщение “Технически университет – София ще обучава по нови учебни планове, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда”, стр. 7;

Публикация във в-к „Телеграф” (от 28.11.2014 г.) - съобщение “Технически университет – София ще обучава по нови учебни планове, създадени в съответствие с потребностите на пазара на труда”, стр. 7;

Публикация във в-к „Телеграф” (от 15.12.2014 г.) - съобщение (във връзка с Пресконференцията на МТФ) “Нови учебни  програми и специалности в ТУ-София ще подготвят млади специалисти в съответствие с изискванията на пазара на труда”.

Александрова, М. Създаване и апробиране на нова магистърска специалност “Микротехнологии и наноинженеринг” във ФЕТТ на ТУ-София. Форум „ЕЛЕКТРОНИКА 2015”, България, Сборник от доклади, стр. 8-13, 2015.

Якимов, П. Практически подход при начално обучение по вградени системи. Форум „ЕЛЕКТРОНИКА 2015”, България, Сборник от доклади, стр. 14-18, 2015.

Гиева Е., Манолов Е., Пандиев И., Петрова Й., Колева П., Александрова М. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ", България, Сборник от доклади, стр. 22-25, 2015.


Предишна страница: Анкети
Следваща страница: Контакти