Print this page

Целеви групи

Разбивка на участниците по възраст

Възраст Брой
Под 15  
15 - 24 540
25 – 29 40
30 – 54 20
55 – 64  
Над 64  

Предишна страница: Работни графици
Следваща страница: Индикатори