Print this page

Цели на проекта

Общи цели

  • да се дефинират изискванията на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии и в съответствие с тях да се актуализират учебните планове и програми за бакалавърските и магистърски курсове на обучение във Факултет Електронна техника и технологии (ФЕТТ), Машинно-технологичен факултет (МТФ) и Факултет по телекомуникации (ФТК)  на ТУ - София;
  • да се създаде нова съвместна магистърска  специалност в областта на микротехнологиите и наноинженеринга  съответствие с потребностите на пазара на труда.


Специфични цели

  • създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, и представители на работодателите (ДКЕБ и ИКТ Клъстер) и браншовите организации (БСК) за формиране и утвърждаване на изискванията за необходимите знания и компетенции на професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии чрез формиране на Експертен Съвет, който да продължи своята работа и след приключване на дейностите по проекта;
  • чрез предефиниране и актуализиране на образователните програми според потребностите на пазара на труда да се повишат възможностите за реализация на нови професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии.

 

 

 


Предишна страница: Обща информация
Следваща страница: Екип