Print this page

Учебни планове и характеристики на учебните дисциплини

Учебен план на новата специалност "Микротехнологии и наноинженеринг"

Учебен план на специалността

Име на дисциплинатаХарактеристика
Елементи и технологии със сложни полупроводникови и металоксидни съединения на български на английски
Технологии за микро- и наносистеми на български на английски
Микроелектроника за информационни и комуникационни технологии на български на английски
Нанокомуникационни устройства и мрежи на български на английски
Основни принципи и приложение на микро- и наносистеми на български на английски
Микромеханични пиезоелектрични системи и сензори за честотен контрол на български на английски
Нанотехнологии за екологична ефективност на телекомуникациите на български на английски
Нано- и биоелектроника на български на английски
CAD системи за проектиране на микро- и наноелектронни устройства на български на английски
Микроелектронни технологии за кодиране, запис и четене на информация на български на английски
Методи за анализ на наноразмерни обекти на български на английски
Микроелектронни технологии за алтернативни източници на енергия на български на английски
Моделиране и контрол на топлинни ефекти в микросистеми на български на английски
Наноматериали на български на английски
Наноструктурирани оксиди на български на английски
Процеси в микро- и нанотехниката на български на английски
Квантова физика на български на английски
Надеждност на наноразмерни схеми и системи на български на английски
Нанохимия на повърхности на български на английски
Тънкослойна електроника на български на английски
3D моделиране и симулиране на български на английски
Метрология и механични изпитвания на български на английски
Микромеханика и нанотрибология на български на английски
Управление на проекти на български на английски

Предишна страница: Напредък
Следваща страница: Събития